Saturday, July 3, 2010

Lee Hyun Yi Allure Korea July 2010
Lee Hyun Yi for Allure Korea July 2010 6 Makeups To Thrill , Photographer: Lee Kyung Ryul , Stylist: Kim Young Ji, Hair: You Da, Make-up: Go Won Hye. via Allure Korea