Monday, May 31, 2010

Fashion Rio PATACHOU Summer 2011

Lais Ribeiro
PATACHOU Summer 2011


Carmelita Mendes{ffw}