Tuesday, February 16, 2010

Zero + Maria Cornejo Fall 2010 Fashion Show

Ann K
Marlena S


Juana B


Reina Montero
Jeneil W

Rene Rodriquez


Ann K


Anasatia


Debora K


Hyoni Kang