Monday, February 15, 2010

Tadashi Shoji Fall 2010 Fashion Show


source:wireimage