Tuesday, November 10, 2009

Athar Hafeez Pakistan Fashion Week


Pakistani designer Athar Hafeez during the Pakistan Fashion Week in Karachi on November 5, 2009.